Vergersweg 22- 24, 6707 HT Wageningen T: 0317- 416090

Archieven en literatuur

- archieven

 • Archief Algemene Bond van Ambtenaren (Abva) afdeling Wageningen, na 1980 AbvaKabo (1957-1992) en Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond afdeling Wageningen (1935-1939) in: Archief Het Volkshuis
 • Archief Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (ANB)/Bouw- en Houtbond FNV, afdeling Wageningen (1945-1987) in: Archief Bouwbond FNV, afdeling Wageningen
 • Archief Algemene Nederlandse Grafische Bond (ANGB), afdeling Wageningen (1916-1953)in: Archief Het Volkshuis.
 • Archief Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond (ANMB) (1954), afdeling Wageningen in: Archief Het Volkshuis
 • Archief Alg. Ned. Sigaren- en Tabaksbew. Bond, afdeling Wageningen (1945-1967) in: Archief Het Volkshuis.
 • Archief Industriebond NVV (FNV), afdeling Wageningen (1974-1980) in: Archief Het Volkshuis
 • Archief KAB/NKV, afdelingen Wageningen (1948-1954) in: Parochiearchief te Wageningen.
 • Archief Katholieke Ambtenarenbond (Kabo) (1946-1979) in: Parochiearchief te Wageningen
 • Archief Mr. I. Opstelten (ca. 1880-1919) (1988) in: GA Wageningen
 • Archief Nederlandse Katholieke Grafische Bond (NKGB), afdeling Wageningen (1937-1979) in: Archief Het Volkshuis
 • Archief R.K. Tabaksbewerkersbond (1919-1970) in: Parochiearchief te Wageningen.
 • Archief SDAP/PvdA afdeling Wageningen (1902-1978) in: GA Wageningen
 • Archief Het Volkshuis te Wageningen (1903) (1935-1940) (1974-1992)
 • Archief Wageningse Bestuurdersbond (NVV/FNV afdeling Wageningen ) (1936-1985) IN: Archief Het Volkshuis
 • Archief Werkliedenvereeniging ëNut en Genoegení in: GA Wageningen.

- literatuur

 • W. van Amerongen, "Ritmeester Intimus" ruim een eeuw sigarenfabriek (Veenendaal 1988) p. 14-16
 • A.D. Benjamins, Geschiedenis van de steenfabrieken in Wageningen. Een overzicht (Wageningen 1991) p. 2, 4, 5
 • L.C.T. Bigot,íWetenschap en onderwijsí in: J. van Baren e.a., Gelderland (Arnhem 1926) p. 461-462
 • Kees de Blaaij, ëScheepers, Johannes Theodorusí in: Biografische woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (Amsterdam 1987) deel 2 p. 144-145
 • L. Brug e.a., Organisatie in het ijzeren tijdperk. De ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld (Amsterdam 1995) p. 163
 • A.W. van de Bunt, Wageningen/Rhenen (Baarn 1969) p. 38-39, 45, 49-50, 59
 • G. van Dolderen, Langs de Rijn van Arnhem tot Rhenen (Zaltbommel 1983) p. 112
 • H.L. Driessen,íWageningen en de revolutie van 1795í in: Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre (Arnhem 1935) Deel XXXVIII p. 299-310
 • J. den Dulk, Het Volkshuis in Wageningen (Wageningen 1994)
 • J.M. Fuchs en G. Fiege, Wageningen 700 jaar stad (Wageningen 1963) p. 51-60, 65-67, 68,
 • C.D. Gast en M.E. de Ruiter, Van kasteel tot villawijk, van melkpad tot woonbuurt. Geschiedenis van het Bowlespark en van ëde leerlooiershuisjesí aan het Spijk. (Wageningen 1994) p. 45-46
 • C.D. Gast, Van kloostermop tot straatklinker: een beknopt overzicht van de baksteennijverheid in Wageningen (Wageningen 1996) p. 23-28, 33-34, 38-40, 42-43
 • C.D. Gast, Honderd jaar Wageningen in beeld, 1860-1960 (Lublijana 2000) p. 44, 66
 • J. van Genabeek, Met vereende kracht risicoís verzacht (Amsterdam 1999) p.148
 • G. Goossen Jzn., Geschiedenis van Wageningen (19772) p. 67, 71
 • K. Heijers, Fotoboek met ca. 300 oude fotoís, prenten en, prentbriefkaarten en tekeningen van Wageningen (Ochten z.j.) p. 39, 56, 103, 105, 111, 114
 • W. v.d. Hoeven, De Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond opgericht op 26 december 1887. Zijn geschiedenis, werken en streven (Amsterdam 1937) p. 47, 66-81
 • M.M. van Hoffen, ëWageningen, centrum van landbouwwetenschapí in: C.B. Alsche e.a., Gelderland. Officiële propaganda-uitgave met medewerking van het provinciaal bestuur van Gelderland, V.V.Vís en tal van andere autoriteiten en instanties (Amsterdam 1954) p. 223-224
 • A. Hoogmoed-Bakker, ëTabaksstrippen als huisindustrie in Wageningení in: Historische reeks ëOud Wageningení (Wageningen 1983 ) Nr. 2, p. 69-73, 75-76
 • J.G.A. van Hogerlinden,íDagboek van A.W.C. Keyser over de gebeurtenissen in de jaren 1794 en 1795 in Gelderlandí in: Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre (Arnhem 1915) Deel XVIII p. 227-228
 • J. Houkes, ëPotharst, Johannes Theodorusí in: Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (Amsterdam 2000) deel 8 p.209
 • D. Hudig Jr., De vakbeweging in Nederland 1866-1878 (Amsterdam 1904) p. 47, 117
 • G.B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920 (Arnhem 1987) p. 328, 445, 486-487
 • K. de Jonge, L. Ebeling en V. v.d. Berg, 1907-1957 Vijftig jaren NVvFA-ABC (Amsterdam 1957) p. 68-72
 • I.G. Keesing en J. v.d. Tempel, Arbeidersleven in Nederland (Amsterdam 1908) p. 7-10, 21-29, 44-49, 100-102
 • J.G. Kikkert, Geen revolutie in Nederland. Impressies van Nederland tussen de Franse tijd en de Eerste Wereldoorlog 1813-1914 (Haarlem 1992) p.50-51
 • L. Klep, Adres Wageningen. De geschiedenis van Wageningen in 37 verhalen. (Wageningen 1992) p. 14-15, 17, 31, 34-35, 48-49, 55, 58, 61, 75
 • A. Leusink, Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond (Amsterdam 1950) p. 20-21, 97
 • E. van Laar, Hoop op Gerechtigheid. De arbeiders en hun organisaties in Arnhem gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw (Arnhem 1966) p. 84.
 • P. Lourens en J. Lucassen, Inwonertallen van Nederlandse steden ca. 1300-1800 (Amsterdam 1997) p. 27
 • K. Lijndrajer,íPatriotsche wedervergeldingí in: Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre (Arnhem 1916) Deel XIX p. 227-229
 • D.J. Maltha, Hogeschool van Welzijnskunde. Vijftig jaar Wageningen (Amsterdam 1968) p. 1-4
 • N. Meijdam, De Blauwe Kamer voorbeeldgebied Noordoever Nederrijn (folder 20015)
 • D. Nas, Ingeklemd. Historische schetsen uit de Velpse afdeling van de Industriebond FNV (Rheden 1986) p. 19-20
 • J. Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland (Amsterdam 1932) deel 2, p. 16
 • H. Peer, Kunstbroeders of meubelslaven. Uit de geschiedenis van de vakbeweging in de meubel- en houtsector (Amsterdam 2002) p. 6, 52
 • D. Pezarro, De teelt van tabak in Amerongen en omgeving (Amerongen 1987)
 • D. Regeling, De stad der tegenstellingen. Een sociografie van Wageningen (Wageningen 1933) p. 21-23, 24-25, 67, 68, 76, 103-104, 104, 148, 149, 152, 158
 • A.L.Rietveld, A.G. Steenbergen, A.C. Zeven (red.), Gezicht op de geschiedenis van Wageningen : uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging "Oud Wageningen" (Wageningen 1983) p. 64, 65
 • A. Rietveld, Honderd jaar leidingwater in Wageningen 1898-1998 (Wageningen 1998) p. 3
 • A. Rietveld, ëIn het Volkshuis schonk men drank ëdie het hoofd normaal houdtíí in: De Veluwe Post (2 januari 1998)
 • A. Rietveld, ëGesol met het Volkshuisí in: De Veluwepost (30 januari 1998)
 • A. Rietveld, Achteraf bekeken. Wageningen, brandende wielen en hete hangijzers (Oosterbeek 1999) p. 8-11, 32-36, 37-38, 109-111, 114-121, 133-137, 205-209
 • A. Rietveld, SchimmelpenninckÖ fijnÖ die ken ik! De Wageningse jaren 1924-2001 (Wageningen 2001) p. 1-2, 3-10
 • A. Rietveld, De Rijnhaven (2002) CD-Rom t.b.v. Open Monumentdag
 • H.K. Roessingh, ëSchets van het ontstaan van de Landbouw Hogeschool te Wageningení in: Bijdrage en mededelingen van de vereniging Gelre (Arnhem 1973) deel LXVIII p. 173
 • H.K. Roesingh,íAmsterdam en de tabaksteelt in Nederlandí in: Spiegel Historiael (febr. 1978)
 • R. van Rijnbeek, ëWageningen UR en gemeente werken aan ëscience parkíí in: De Gelderlander (3 juli 2003)
 • M. Schouten, De socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw (Amsterdam 1976) p. 81-85
 • B.H. Slicher van Bath, ëDe naam Wageningen in verband met de oudste geschiedenis van deze stadí in: Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre (Arnhem 1940) Deel XLIII p. 155-158
 • A.G. Steenbergen, ëNut en Genoegen opgehevení in: Mededelingen van de Vereniging "Oud-Wageningen" (Wageningen 1982) Nr. 3, p. 48
 • A.G. Steenbergen, ëEen schets van het vroegere Lombok, een arbeiderswijkje in Wageningení in: Historische reeks van de Historische Vereniging "Oud-Wageningen (Wageningen 1985) Nr. 3, p. 60-67
 • A.G. Steenbergen,íFirma Koch en Co. ó Tabakshandelí in: Historische Reeks van de Historische Vereniging "Oud-Wageningen" (Wageningen 1990) Nr. 5, p.68
 • W. Straatman,íZoín halve eeuw geledení in: Blankestijn, wethouder (Wageningen 2002)
 • R. Tazelaar, Openingstoespraak Volkshuismanifestatie (20 maart 1976)
 • S. van der Velden, Stakingen in Nederland 1810-1999 (Amsterdam 1999) (CD-rom)
 • H.W.J. Volmuller, Nijhoffs Geschiedenislexicon (ís-Gravenhage 1981) p. 611
 • F. van der Wal, De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeene Nederl. Typografenbond (Amsterdam 1916) p. 27, 32, 40-43, 173, 223, 229, 249
 • F. van der Wal, Een tienjarig tijdperk (Amsterdam 1926) p. 86-88, 92
 • A. Winkler Prins, Geïllustreerde Encyclopædie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid (Amsterdam 18872) 14e deel p. 742
 • De gemeente Wageningen: welvaartsbronnen en ontwikkelingsmogelijkheden (Arnhem 1954) p. 8, 27, 29
 • Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrie. Deel I. Voedings- en genotmiddelen (ís-Gravenhage 1911) p. 220, 220-221
 • ëDe triomf van de sigaarí in: A.F. Manning en P.W. Klein e.a., Nederland rond 1900 (Amsterdam 1997)
 • Verslag der verrichtingen en overzicht van den toestand over de jaren 1923-1924 van de Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders (Amsterdam 1925) p. 5
 • ëWageningení in: Encarta 98 Encyclopedie Winkler Prins Editie 1993-1997
 • Winkler Prins Algemeene Encyclopaedie (Amsterdam 19385, 19387)16e deel p. 303, 19e deel p. 620

- periodieken

 • De Glas- en Aardewerker. Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Glas en Aardewerkers (juli 1909)
 • De Veluwepost (26 maart 1997); (21 mei 1997)
 • De Voorpost. Orgaan van de Nederlandschen R.K. Steenfabrieksarbeidersbond onder patronaat van St. Stephanus (5e jaargang 1920) No. 6 p. 2, No. 8 p. 2
 • Wageningsche Courant (2 augustus 1904); (25 april 1906); (27 juli 1906); (22 augustus 1906); (10 maart 1909)
 • WIK (November 1976)